villagentil.jpg

Wachtwoord vergeten?
Een site voor de moderne vrouw, met een knipoog naar de man
dames_logo.jpg

Voordelig naar Curacao

linnenatwork

curacao-exclusief.jpg

De voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Wellnessbungalow.nl, op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt van Wellnessbungalow.nl† gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Definities

 • Advertentie: Het aanbieden van een product of dienst en/of het vragen naar een product of dienst op Wellnessbungalow.nl
 • Adverteerder: De particulier of bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op Wellnessbungalow.nl.
 • Gebruiker: Iedere persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van Wellnessbungalow.nl. Hieronder valt ondermeer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties, het reageren op advertenties en/of het bieden op advertenties.
 • Schade: Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.

Registratie

 • Het plaatsen van gratis advertenties op Wellnessbungalow.nl is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op www.wellnessbungalow.nl en dit is alleen mogelijk via het registratieformulier.
 • Aan het registreren op www.wellnessbungalow.nl zijn geen kosten verbonden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. Wellnessbungalow.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.
 • Wellnessbungalow.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.
 • Gegevens die verstrekt zijn door de adverteerder zullen door Wellnessbungalow.nl niet aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming van de adverteerder.

Gratis adverteren

 • Na registratie is het mogelijk om zonder kosten een gratis advertentie te plaatsen op Wellnessbungalow.nl. Om beter in beeld te komen en uw advertentie te laten opvallen zijn er speciale tarieven. Vraag hiernaar via het contactformulier.
 • De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Wellnessbungalow.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
 • Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieŽn en/of groepen.
 • Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
 • Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan.
 • a. Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website
 • b. Advertenties met betrekking op affiliate / partner programma's
 • c. Advertenties met kettingbrief en/of piramide-constructies.
 • Het is een adverteerder ten alle tijden toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen.
 • Wellnessbungalow.nl behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Adverteerders worden hiervan op de hoogte gesteld.
 • Wellnessbungalow.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.
 • Betalende adverteerders kunnen met Wellnessbungalow.nl exclusiviteit overeenkomen voor bepaalde resorts. Adverteren voor derden is dan niet toegestaan. Derden worden hiervan, na eventuele plaatsing en daaropvolgende verwijdering van de advertentie, op de hoogte gebracht. Wellnessbungalow.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit mogelijk kan voortvloeien.

Afbeeldingen

 • Het is mogelijk om bij een advertentie zonder extra kosten een aantal foto's en/of afbeeldingen te plaatsen. †
  Indien er foto's en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto's niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Wellnessbungalow.nl.
 • Wellnessbungalow.nl is te allen tijde gerechtigd foto's en/of afbeeldingen te verwijderen.

Relatie adverteerder - gebruiker

 • Wellnessbungalow.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Wellnessbungalow.nl hierbij geen partij.
 • Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker.
 • Wellnessbungalow.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Betaalde diensten

 • Wellnessbungalow.nl biedt de mogelijkheid om advertenties extra te promoten, aan deze dienst zijn extra kosten verbonden.
 • Wellnessbungalow.nl geeft geen enkele garanties omtrent de resultaten van de extra promotie. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.
 • Wellnessbungalow.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

Overige aansprakelijkheid

 • Wellnessbungalow.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Wellnessbungalow.nl.
 • Wellnessbungalow.nl is niet verantwoordelijk voor site's die buiten het domein van Wellnessbungalow.nl vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, site's die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Wellnessbungalow.nl ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site.

Onrechtmatige handelingen

 • Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft Wellnessbungalow.nl het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft Wellnessbungalow.nl in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot Wellnessbungalow te ontzeggen.
 • Bij misbruik van Wellnessbungalow.nl kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.
 • Bij oplichting verleent Wellnessbungalow.nl alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.
 • Deze voorwaarden zijn op alle diensten van Wellnessbungalow.nl van toepassing onverminderd de wettelijke bepaling die van kracht zijn.

Privacy Statement

Persoonlijke gegevens

 • Bij het plaatsen van de eerste advertentie of bij het registratie proces dienen een aantal contact gegevens te worden opgegeven. Deze contactgegevens worden gebruikt bij het plaatsen van advertenties. Bezoekers van Wellnessbungalow.nl kunnen met deze gegevens contact met u opnemen.
 • Het is mogelijk om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen van Wellnessbungalow.nl.
 • Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan Wellnessbungalow.nl.

Techniek

 • Van elke bezoeker wordt het IP adres opgeslagen. Het IP adres wordt gebruikt om te kunnen traceren welke pagina's de bezoeker heeft bezocht.
 • Het IP adres wordt verstrekt aan justitie en of politie alleen wanneer wij hier een vordering voor ontvangen.
 • Een cookie wordt gebruikt om het wachtwoord van een gebruiker op te slaan, deze kan bij het aanmelden worden uitgeschakeld.

Links

Adverteerders kunnen een link (website verwijzing) bij een advertentie plaatsen. Wellnessbungalow.nl is niet verantwoordelijk voor de content van deze websites.
RSS 2.0All Ads
Heeft u al een account ? dan kunt u hieronder inloggen


Wachtwoord vergeten?